Vị trí của chúng tôi
Gọi trực tiếp
Chat Ngay
Chat trên Zalo

Bạt Sinh Hoạt

40.000

Cho Thuê Bạt sinh hoạt (15-20 người)

Kích thước: (D)3.5*(R)3m