Vị trí của chúng tôi
Gọi trực tiếp
Chat Ngay
Chat trên Zalo

BEAST 2021 SUP/ Ván chèo bơm hơi Aqua Marina

9.200.000

PRODUCT : BT-21BEP

CHIỀU DÀI/ LENGTH : 10‘6″ / 320cm

RỘNG / WIDTH : 32″ / 81cm

DẦY / THICKNESS :6″ / 15cm

THỂ TÍCH / VOLUME : 300L

TRỌNG LƯỢNG TỊNH / NET WEIGHT : 19.2lbs / 8.7kg

TẢI TRỌNG TỐI ĐA / MAX. PAYLOADMAX. : 308 lbs / 140kg

ÁP SUẤT TỐI ĐA / MAX AIR PRESSURE :15psi