Vị trí của chúng tôi
Gọi trực tiếp
Chat Ngay
Chat trên Zalo

Bộ Đàm

35.000

Cho Thuê Bộ Đàm

Bao gồm 1 máy, 1 tai nghe, 1 sạc

Sử dụng 36h liên tục