Vị trí của chúng tôi
Gọi trực tiếp
Chat Ngay
Chat trên Zalo

Đèn treo nhỏ

30.000

Thời gian sáng chế độ sáng nhất là 4 tiếng

chế độ thấp hơn từ 5-6 tiếng theo thông số nhà sản xuất

ánh sáng tỏa sung quanh

giá thuê: 30.000/Hành Trình